...อดิศร โอชารส...

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม

จากรูปดับเบิ้ลคลิก
จากรูปคลิกที่ ok

จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ i agree

 จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ next


จากรูปคลิกที่ install
จากรูปคลิกที่ next
จากรูปคลิกที่ finish

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น