...อดิศร โอชารส...

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 5 เรื่องผลสำเร็จ

                                                                จากรูปผลสำเร็จ

บทที่ 4 เรื่องวิธีการใช้โปรแกรม

                                                            จากรูปคลิกที่ browse
  
จากรูปคลิกที่ semple music  

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม

จากรูปดับเบิ้ลคลิก
จากรูปคลิกที่ ok

จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ i agree

 จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ next

จากรูปคลิกที่ next


จากรูปคลิกที่ install
จากรูปคลิกที่ next
จากรูปคลิกที่ finish